Info centrum

Informačné centrum v Jezersku, súčasťou "Potravín" - Jezersko 16

Bezplatné poskytovanie informácií:

- o možnostiach výletov do okolia,

- informácie o kultúrnych a športových podujatiach v oblasti,

- informácie o atrakciách, kúpaliskách k dispozícii vo forme bezplatných letákov.