Turistika v okolí

PEŠIA TURISTIKA

Pre pešiu turistiku, ktorú je v zimnom období možné kombinovať s bežeckým lyžovaním, slúžia v oblasti Zamaguria vyznačené turistické chodníky. Na území Pieninského národného parku je možné sa pohybovať výlučne po vyznačených turistických chodníkoch, na ostatnom území Zamaguria je pešia turistika alebo bežecké lyžovanie odporúčané po turistických chodníkoch kvôli orientácii v teréne, ale môžete sa pohybovať aj mimo nich po existujúcich a lesných cestách.

Červeno značený turistický chodník č. 0905 image

Podolínec – Vyšné Ružbachy – Veľký Lipník – Červený Kláštor – Lesnica (35 km)

Chodník začína v Podolínci a prechádza poľnohospodárskou krajinou do Vyšných Ružbách odkiaľ lesnou cestou pokračuje cez kótu Grúň (1038 m n.m.) na hrebeň Spišskej Magury, ktorý prekračuje na Veternom vrchu (1101 m n.m.), odkiaľ sa spúšťa lesmi ochranného pásma Pieninského národného parku do obce Veľký Lipník (580 m n.m.) k rodinnému domu č. 94. Odtiaľ už po území Pienin pokračuje poľnou cestou k odpočívadlu s parkoviskom na štátnej ceste, na hrebeni nad obcou Lesnica (720 m n.m.). V tomto mieste sa stretáva so žltým turistickým chodníkom ktorý prichádza z osady Šľachtová [Szlachtowa] v Poľsku cez hrebeň Malých Pienin. Je to vyhliadkové miesto, z ktorého sú malebné pohľady na krajinu od Vysokých Tatier, cez hrebene a doliny Zamaguria, na celé Pieniny až po Beskid Sądecki v Poľsku. Červený turistický chodník pokračuje najprv poľnohospodárskou krajinou k televíznemu vysielaču nad obcou Veľký Lipník, odkiaľ pokračuje striedavo lesnými porastmi k sedlu Pod Plašnou (840 m n.m.), kde križuje zelený chodník z obce Lesnica do Haligoviec. Ďalej pokračuje najprv opustenými a zarastenými pasienkami, neskôr lesnými komplexmi popod Bielu skalu na sedlo Cerla (610 m n.m.) odkiaľ sú úchvatné pohľady na Tri koruny a prielom Dunajca. V tomto mieste sa spája s modrým turistickým chodníkom a spoločne cez lesný komplex schádza do obce Červený Kláštor na autokemping (480 m n.m.). V úseku od autokempingovej lúky po zastávku autobusu v Lesnici patrí tento turistický chodník k najnavštevovanejším chodníkom v území, pretože v tomto úseku je súčasne aj cykloturistickou trasou a náučným turistickým chodníkom. Po opustení autokampingovej lúky vstupuje turistický chodník do Prielomu Dunajca, ktorým vedie až k sútoku Lesnického potoka s Dunajcom (429 m n.m.). V tomto úseku sa návštevník môže kochať perejami rieky a nebotyčnými vápencovými bralami čnejúcimi sa nad jej hladinou. Chodníkom od sútoku Dunajca s Lesnickým potokom, kde sa stretáva s modro značeným turistickým chodníkom, je možné pokračovať po brehu rieky aj do poľského kúpeľného mestečka Štiavnica [Szczawnica].

Zeleno značený turistický chodník č. 5716 image

Vyšné Ružbachy – Na Poľane – Horbáľová – Stráňanské sedlo – Vysoké skalky – Javorky

Turistický chodník začína pri minerálnych kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch (620 m n.m.) odkiaľ ide miestnymi komunikáciami východným smerom, okolo lyžiarskych vlekov na lesnú cestu vedúcu údolím potoka Rieka, najprv po poľnohospodárskej krajine a neskôr lesnými komplexmi, ktoré sú prerušované horskými lúkami, na kótu Na Poľane (950 m n.m.). Tu sa turistický chodník stretáva so žlto značeným chodníkom, ktorý ho spája na hrebeni Spišskej Magury s červeno značeným turistickým chodníkom vedúcim na Veterný vrch. Z kóty Na Poľane pokračuje lesnými porastmi severovýchodným smerom, po 400 m stúpaní sa dostáva na hrebeň Spišskej Magury, ktorým pokračuje cez kótu Horbáľová (1010 m n.m.), najskôr lesom, neskoršie poľnohospodárskymi pozemkami na Stráňanske sedlo (730 m n.m.), ktoré tvorí rozvodie medzi riekou Poprad a Dunajec. Na Stráňanskom sedle sa chodník dostáva na územie Pienin odkiaľ pokračuje lúkami a pasienkami až na hrebeň Malých Pienin (970 m n.m.), pričom skoro počas celého výstupu sa nám ponúkajú krásne výhľady na údolie potoka Kamienka a rieky Poprad pri Starej Ľubovni. Na hrebeni Malých Pienin sa stretáva s modro značeným, tzv. Sokolím chodníkom, ktorý vedie hrebeňom Malých Pienin a po prekročení rieky Dunajec ďalej pokračuje hlavným hrebeňom Centrálnych Pienin. Zeleno značený turistický chodník sa po prekročení štátne hranice a hrebeňa Malých Pienin otáča západným smerom do záveru prielomu Homole. Odtiaľ sa dá podniknúť krátky výstup na kótu Vysoké skalky (1050 m n.m.) a pokochať sa malebnými výhľadmi na územie od Vysokých Tatier až po Sądecké Beskydy, alebo hneď zostúpiť turistickým chodníkom divokou a prekrásnou tiesňavou so strmými zrázmi a zaujímavými prírodným spoločenstvami do osady Javorky.

Modro značený turistický chodník č. 2808

Sútok Lesnického potoka – chata Pieniny – obec Lesnica – sedlo Targov – sedlo Cerla - Červený Kláštor

Trasa začína pri sútoku Lesníckeho potoka, v mieste ukončenia červeno značeného turistického chodníka a pokračuje po verejnej komunikácii okolo chaty Pieniny, kde je zastávka autobusu a požičovňa bicyklov, do obce Lesnica. Pri požiarnej zbrojnici a obchode opúšťa verejnú cestu a odkláňa sa na juhozápad do bočného údolia súbežne asi 200 m so zeleno značeným turistickým chodníkom po križovatku poľných ciest, odkiaľ pokračuje poľnou cestou prudkým stúpaním cez zarastené pasienky na sedlo Targov (650 m n.m.), kde sa stretáva so žlto značeným chodníkom, ktorý prichádza do sedla údolím Hút. Z tohto miesta sú pekné výhľady na prielom Dunajca, Tri koruny a na poľnohospodársku krajinu nad obcou Lesnica. Ďalej pokračuje chodník skoro po vrstevnici cez lesné jedľové a bukové porasty až na sedlo Cerla (610 m n. m.), odkiaľ spolu s červeno značeným chodníkom schádza do obce Červený Kláštor.

Zeleno značený turistický chodník č. 5882 image

Obec Haligovce – sedlo pod Plašnou – obec Lesnica

Zelený turistický chodník začína pri autobusovej zastávke v Haligovciach v západnej časti obce, odkiaľ pokračuje cez potok Lipník poľnou cestou popod Haligovské skaly, ktoré sú dominantou nad obcou Haligovce a prechádza cez pôvodné laznícke osídlenia Majere, Špirky a Jezovka, odkiaľ pokračuje strmým výstupom poza Haligovské skaly ich východným okrajom, opustenými poľnohospodárskymi pozemkami, až na sedlo Pod Plašnou (840 m n.m), kde križuje červenú značku. Na hrebeni je odpočívadlo, z ktorého sa môže návštevník pokochať krajinou v údolí Lesnice, pričom v pzadí sú vidieť hrebene poľských pohorí. Odtiaľ turistický chodník schádza pasienkami do obce Lesnice, kde sa cca 200 m pred obcou spája s modro značeným turistickým chodníkom.

Žlto značený turistický chodník č. 8789 image

Prielom Dunajca Huty – sedlo Targov

Turistický chodník spája údolím Hutnianskeho potoka dva turistické chodníky červenú a modrú značku. V údolnej časti vedie chodník bývalou osadou Huty, ktorá bola v roku 1968 vysťahovaná a ako pamiatka na ňu sa zachovali terénne úpravy po domoch, pivniciach a záhradách s ovocnými stromami. V ďalšej časti je chodník vedený pasienkami a lesíkmi v údolí potoka.

Žlto značený turistický chodník č. 8594 image

Lesnica – štátna hranica Šafranovka

Chodník sa začína pri Základnej škole v Lesnici (540 m n.m.), odkiaľ je trasovaný poľnou cestou s miernym stúpaním poľnohospodárskymi pozemkami s drobnými lesíkmi až k štátnej hranici do sedla Pod Šafranovkou (640 m n.m.). Chodník spája dva modré turistické chodníky slovenský a poľský.

Žlto značený turistický chodník č. 8595 image

Lesnické sedlo – Šlachovky (štátna hranica) – Šlachtová [Szlachtowa]

Turistický chodník začína na sedle nad Lesnicou (720 m n.m.) odkiaľ pokračuje po poľnej ceste a neskôr lúkami a pasienkami po hrebeni medzi katastrom obcí Lesnica a Veľký Lipník až na najvyšší bod svojej trasy Šlachovky (850 m n.m), kde križuje poľský modrý hrebeňový chodník Malými Pieninami a poľnou cestou klesá do osady Šlachtovky v údolí potoka Grajcarek. Počas výstupu aj zostupu sú z chodníka pekné výhľady na okolité územie Pienin, Zamaguria a poľského Sądeckého Beskydu.

Modro značený turistický chodník č. 2807 image

Vyšné Ružbachy – Kóta Pod Zbojníckym stolom – Toporecké sedlo – Magurské sedlo – Spádik – Smrečiny – Bukovina – Slodičov vrch – Príslop

Chodník je hlavným hrebeňovým chodníkom celej Spišskej Magury, ktorý začína vo Vyšných Ružbachoch odkiaľ vystupuje bočným údolím okolo horárne na kótu Pod Zbojníckym stolom (980 m n.m.), kde sa stretáva so zeleným turistickým chodníkom, ktorý prepája modrý chodník s červeným chodníkom na Veternom vrchu. Z kóty Pod Zbojníckym stolom pokračuje západným smerom, väčšinou cez kalamitou poškodené lesy v hrebeňových partiách Spišskej Magury až na Toporecké sedlo (802 m n.m.). Na Toporeckom sedle prekračuje štátnu cestu Haligovce – Toporčík a pokračuje mladými lesnými porastmi, po hrebeni asfaltovou lesnou cestou na Magurské sedlo (949 m n.m.). Z Magurského sedla vedie turistický chodník ďalej hrebeňom Spišskej Magury cez kóty Spádik (1088 m n.m.), Smrečiny (1158 m n.m.), Pod Bukovinou (1060 m n.m.), Slodičov vrch 1167 (m n.m.) až k lesnej ceste Osturňa – Ždiar, ktorá je zároveň zeleno značeným turistickým chodníkom. Na tejto ceste v mieste Pod Príslopom (1135 m n.m.) turistický chodník končí. Turistický chodník je tu vedený rozvrátenými lesnými porastmi po lesnej ceste, ktorá je využívaná aj na približovanie dreva. Na tejto časti spišsko-magurského hrebeňa sa chodník pod Bukovinou stretáva so zeleno značeným turistickým chodníkom, ktorý ide z Jezerska. Nad Bachledovou dolinou križuje žltý turistický chodník, ktorý spája Malú Frankovú s Osturňou. Na sedle Magurka križuje červený chodník, ktorý vedie z Poľska cez Veľkú a Malú Frankovú do Ždiaru, odkiaľ pokračuje až do Belianskych Tatier. Na tom istom mieste sa stretáva so žltým chodníkom, ktorý prichádza na hrebeň z Osturne okolo Jazera nad obcou. Dôležitou informáciou je, že medzi Bukovinou a Slodičovým vrchom chodník prechádza vrcholovými časťami lyžiarskeho areálu Bachledová dolina – Jezersko, ktorého služby je možné využiť v zimnom období i na výstup na hrebeň Spišskej Magury.

Zeleno značený turistický chodník č. 5713 image

Pod Zbojníckym stolom – Veterný vrch

Uvedený chodník spája modro značený turistický chodník č. 2807 z kóty Pod Zbojníckym stolom (980 m n.m.) hrebeňovými partiami lesa s červeno značeným turistickým chodníkom č. 0905 na kóte Veterný vrch (1112 m n.m.) a spája tak hrebeň Spišskej Magury s územím Pienin.

Zeleno značený turistický chodník č. 5706 image

Jezersko – Jezerské jazero – Pod Bukovinou

Chodník ide z dolnej časti obce Jezersko (660 m n.m.) údolím potoka najprv poľnohospodárskou krajinou, následne odbočuje z údolia na lesnú cestu a pokračuje stúpaním okolo Jezerského jazera cez kalamitou poškodené lesné porasty až pod kótu Bukovina (1060 m n.m.), kde sa spája s hrebeňovým modro značeným turistickým chodníkom č. 2807.

Žlto značený turistický chodník image

Falštín [Falsztyn] – Nižné Lapše [Łapsze Niżne] – Lapšanka [Łapszanka] – Osturňa

Trasa vedie z obce Falštín cez stráne Barwinkowej Góry (725 m n.m.) v Spišských Pieninách do Nižných Lápš. Následne pokračuje cez Groń (792 m n.m.), pozdĺž prírodnej rezervácie Nebeská dolina [Niebieska Dolina] na Hołowiec (1035 m n.m.) do hornej časti Lapšanky a poľnou cestou na hraničný priechod, kde sa možno napojiť na zeleno značený turistický chodník č. 5707, ktorý vedie cez Osturňu do Ždiaru a Monkovej doliny.

Zeleno značený turistický chodník č. 5707 image

Osturňa – Pod Príslopom – Ždiar Strednica – Monková dolina

Zeleno značený turistický chodník spája obec Osturňa (737 m n.m.) s hornou časťou obce Ždiar časť Strednica (1020 m n.m.), ktorá je lyžiarskym strediskom a s Monkovou dolinou (940 m n.m.), kde sa spája s červeno značeným chodníkom č. 0906. Chodník je trasovaný medzi obcou Osturňa a Ždiar po odvoznej lesnej ceste, ktorá v spodnej časti vedie údolím potoka Bystrá a neskôr s miernym stúpaním vedie po obidvoch stranách potoka až na sedlo Pod Príslopom (1135 m n.m.), kde sa nám pri pohľade na sever otvárajú úchvatné pohľady na Belianske Tatry so Ždiarskou vidlou a na opačnej strane malebný pohľad do údolia Osturne.

Červeno značený turistický chodník image

Nižné Lapše [Łapsze Niżne] – Kacvín [Kacwin]

Turistický chodník začína v Nižných Lapšiach, odkiaľ pokračuje časťou doliny potoka Bałyze na Jakubiu Góru (629 m n.m.), z ktorej schádza do obce Kacvín. Z Kacvína možno hraničným priechodom prejsť do susednej obce Veľká Franková a napojiť sa na turistický chodník č. 0906 smerujúci do Ždiaru a Monkovej doliny.

Červeno značený turistický chodník č. 0906 image

Veľká Franková – Malá Franková – Magurka – Filipský vrch – Ždiar

Chodník začína na križovatke vo Veľkej Frankovej (663 m n.m.) a vedie asfaltovou cestou cez celú Malú Frankovú (750 m n.m.). Na jej hornom konci (780 m n.m.) sa odkláňa poľnou cestou strmým stúpaním na úroveň vrstevnice cca 900 m n.m., kde sa serpentinovite otáča popod kótu Solisko a poľnou cestou vystupuje cez lesné porasty na sedlo (1070 m n.m.) medzi Soliskom a Magurkou. Odtiaľ pokračuje na hlavný hrebeň Spišskej Magury, ktorý prekračuje západne od kóty Magurka (1193 m n.m.). Do Ždiaru (890 m n.m.) sa chodník spúšťa po vedľajšom hrebeni cez Filipský vrch (1017 m n. m.) a pokračuje ďalej Monkovou dolinou na územie Belianských Tatier.

Modro značený turistický chodník č. 2803 image

Keheľ – Jezersko – kóta Hrb

Chodník začína pri autobusovej zástavke Keheľ (650 m n.m.), na križovatke odbočky z hlavnej cesty do obce Jezersko. Trasa je vedená celou dedinou až k údolnej stanici lyžiarskeho areálu, kde môže návštevník obdivovať zvyšky tradičnej ľudovej architektúry. Na začiatku lyžiarskej zjazdovky (1020 m n.m.) odbočuje chodník prudkým stúpaním cez lesné porasty na kótu Hrb (1080 m n.m.), kde nadväzuje na žlto značený turistický chodník č. 8712.

Žlto značený turistický chodník č. 8712 image

Malá Franková – Hrb – Malá Poľana – Bachledova dolina – Ždiar

Chodník začína na začiatku Malej Frankovej odbočením na poľnú cestu vedúcu hrebeňom Fumanca, najprv poľnohospodárskou krajinou a neskôr lesnými komplexmi na kótu Hrb, kde sa stretáva s modro značeným chodníkom č. 2803 a pokračuje okolo lyžiarskych vlekov na kótu Malá Poľana (1130 m n.m.) odkiaľ pokračuje severným okrajom lyžiarskeho areálu poľnou cestou do Bachledovej doliny a následne do obce Ždiar k autobusovej zastávke (830 m n.m.).

Žlto značený turistický chodník č. 8758 image

Lapšanka [Łapszanka] – štátna hranica – Malé jazerá – Osturňa pod Bystrou – Osturňa Krulovský potok – Magurka.

Turistický chodník začína v hornej časti obce Lapšanka (955 m n.m.) neďaleko štátnej hranice, na ktorú sa dostane po tristo metroch a po jej prekročení pokračuje klesaním asi 500 m lesom, ktorým sa dostane k Malým jazerám (900 m n.m.) odkiaľ pokračuje novou cestou do obce Osturňa pod dolinou Bystrá (737 m n.m.). Odtiaľ vedie turistická značka cestou 2,8 km ku Krulovskému potoku, kde sa stáča do jeho údolia a asi po 500 metroch odbočuje na hrebeňovú cestu, ktorá vedie asi 600 m zarastajúcou poľnohospodárskou krajinou a následne pokračuje lesnými komplexami okolo Jazera na hrebeň Spišskej Magury do sedla západne od Magurky (1193 m n.m.), kde sa stretáva s modrým hrebeňovým chodníkom č. 2807.

Červeno značený turistický chodník image

Nedeca–Zámok [Niedzica–Zamek] – Repiská [Rzepiska]

Chodník vedie z Nedece–Zámku cez hlavný chrbát Spišských Pienin, nazývaných tiež pásmom Ždiaru alebo pásmom Hombark. Odtiaľ trasa pokračuje na juh cez vyhliadkový štít Grandeus (795 m n.m.) do Vyšných Lápš a následne pretína pásmo Spišskej Magury v jej západnej časti cez lesné plochy Zarzyk a Foldowka, míňajúc zo západu Pawlikowski Wierch (1016 m n.m.) a z východu Sarnowską Grapę (936 m n.m.), až do Repísk, odkiaľ možno prejsť po hlavnej ceste k rieke Bialka pred Tatranskou Bukovinou [Bukowina Tatrzańska].

Modro značený turistický chodník image

Lysá nad Dunajcom – Kacvín [Kacwin] – Lapšanka [Łapszanka] – Tribš [Trybsz] – Prielom Bialki [Przełom Białki] – Nová Belá [Nowa Biała] – Dębno

Trasa sa začína na hraničnom priechode Lysá nad Dunajcom, odkiaľ smeruje cez lyžiarske stredisko Poľana Sosny na Májovú horu (741 m n.m.) až do obce Kacvín. Z Kacvína pokračuje na jeden z vrchov Spišskej Magury Kunia (756 m n.m.) a následne pozdĺž poľsko-slovenskej hranice, popri prírodnej rezervácii Nebeská dolina [Niebieska dolina], cez Pieskowy Wierch (980 m n.m.), hornú časť Lapšanky, Pusty Wierch a Piłatówku (1004 m n.m.), dlhým klesaním schádza do Tribša. Ďalej pokračuje pozdĺž hlavnej cesty, prechádzajúc cez prírodnú rezerváciu Prielom Bialky, do Novej Belej, odkiaľ je možnosť pokračovať pozdĺž rieky Bialka až do Dębna. V Novej Belej sa stretáva so zeleno značeným chodníkom, ktorý vedie z Durštína až do Zakopaného.

Zeleno značený turistický chodník image

Jurgov [Jurgów] – Brzegi – Tatranská Bukovina [Bukowina Tatrzańska] – Čierna Hora [Czarna Góra] – Tribš [Trybsz]

Chodník začína v katastrálnom území Jurgova na Księżych Polanach pod Okólnym pri pastierskych salašoch, odkiaľ vedie poľnými cestami cez obec Jurgov do neďalekých Brzegov a následne poľnými cestami na vrch Koziniec (902 m n.m.). Ďalej pokračuje pozdĺž rieky Bialka do rekreačného strediska Tatranská Bukovina a cez most na Bialke do Čiernej Hory, kde vystupuje do vyšších polôh, odkiaľ schádza poľnými cestami do Tribša.

Zeleno značený turistický chodník image

Durštín [Dursztyn] – Krempachy – Nová Belá [Nowa Biała] (9,4 km)

Tento turistický chodník je súčasťou dlhšej trasy, ktorá spája Spiš s Podhalím. Trasa sa začína v Durštíne, odkiaľ vedie cez Durštínske skalky v Spišských Pieninách, kde sa naskytajú prekrásne výhľady na panorámu Tatier, Gorce, Pieniny i Čorštínske jazero [Jezioro Czorsztyńskie], a dolinou Durštínskeho potoka do Krempách. Z Krempách po prekročení rieky Bialka pokračuje do Novej Belej. Odtiaľ možno po zelenej značke prejsť zo Spiša ďalej na Podhalie až do Zakopaného.

Cez územie Zamaguria vedú tiež dve trasy, na ktorých možno obdivovať najvzácnejšie regionálne architektonické pamiatky. Sú to:

Malopoľská cesta drevenej architektúry

Nedeca [Niedzica] – Polana Sosny – Tribš [Trybsz] – Čierna Hora [Czarna Góra] – Jurgov [Jurgów]

Na tejto trase môžete obdivovať niekoľko malebných drevených objektov, ktoré patria medzi najcennejšie pamiatky miestnej ľudovej architektúry, a to: drevenú sýpku Nedeci, zástavbu na Poľane Sosny v Nedeci, skladajúcu sa z dvora a spišskej chaty, kostol sv. Alžbety v Tribši, hospodárstvo Korkošovcov v Čiernej Hore – múzeum ľudovej kultúry Spiša, kostol sv. Sebastiána a Panny Márie Ružencovej v Jurgove a zoskupnie salašov na Poľane Podkólne.

Cesta gotickej architektúry

Fridman [Frydman] – Tribš [Trybsz] Vyšné Lapše [Łapsze Wyżne] – Nižné Lapše [Łapsze Niżne] – Nedeca [Niedzica] – Kacvín [Kacwin] – Spišské Hanušovce – Matiašovce – Spišská Stará Ves – Červený Kláštor

Ide o spoločnú poľsko-slovenskú iniciatívu, ktorej hlavnými časťami na území Zamaguria sú: kostol vo Fridmane, drevený kostol v Tribši s najstaršou panorámou Tatier a kostoly vo Vyšných i Nižných Lapšiach, Nedeci, Kacvíne, Spišských Hanušovciach, Matiašovciach, Spišskej Starej Vsi a kartuziánsky kláštor v Červenom Kláštore.